Data too long for column 'host' at row 1 Norske Redningshunder - Hedmark / Oppland

Presentasjon av styret

Styret i NRH Innlandet distrikt har ansvaret for at vårt arbeid drives iht vedteketene for NRH, at årsmøtets vedtak følges opp og ellers etter intensjonene i NRHs formålsparagraf. Hovedoppgavene er å organisere trening og beredskap og forvalte økonomien i samsvar med budsjettet som er vedtatt av årsmøtet.

Styrets sammensetning etter årsmøtet 22. mars 2017:

Leder: Alf Dalby

Nestleder: Geir Bratrud

Sekretær: Synnøve Bjørkhaug

Økonomiansvarlig: Bente Schiervick 

Styremedlem: Ulf Bjørkevik

Styremedlem: Kim Magnus Bærum

Varamedlem til styret: Øyvind Flenstad


Andre verv:

Distriktinstruktør sommer er Bjørn Tore Olsrud

Distriktinstruktør vinter er Nils Steinvik

Beredskapsansvarlig: Nina Leiros

Sambandsleder: Gunnar Johan Kalrasten