Norske Redningshunder - Hedmark / Oppland

Om Innlandet distrikt

Ved omorganisering av Foreningen Norske Lavinehunder (FNL) i 1983 ble det stiftet en underavdeling av FNL på Lillehammer den 20. august i 1983. Underavdelingen fikk navnet distriktsorganisasjonen i Hedmark og Oppland (DIO Hed/Opp) Senere endret til Norske reningshunder HedOpp distrikt, og på årsmøtet 2016 til NRH Innlandet distrikt. 
Ved senere sentrale endringer i Harstad 1992 så endret hovedorganisasjon navn fra FNL til NRH (Norske Redningshunder) 

Distriktet er organisert med ett distriktsstyre og med lokale lag i hele 2 fylker, Hedmark og Oppland.
I utstrekning er Innlandet distrikt det største i NRH.
 

Lokale lag i Innlandet distrikt i 2017 er:
 

Navn

StiftetKontaktMobil
    
Jotunheimen lag  1984Guttorm Myhren 91 32 77 65 
Lillehammer lag  1984Merete Nerhagen41 51 41 43
Gjøvik og Toten lag  1984Nina Leiros48 18 65 25
Valdres lag  1993 Bjørn Olsrud 95 29 20 05
Hedmark lag  1996 Tom Hjemsæteren 90 78 38 40
    
Felles for alle medlemmer i NRH er ønske om å kunne bidra i redningstjenesten som en ressurs. For å oppnå dette ønsket så arrangeres det ukentlige treninger i de enkelte lag, distriktsvise samlinger, og sist men ikke minst årlige hovedkurs i regi av NRH sentralt. 
Alle som ønsker å delta på våre treninger og samlinger er hjertelig velkomne, ta kontakt med det lokale lag og bli med.


Nøkkeltall:

Antall medlemmer: 120

Antall godkjente redningshunder:

Ettersøkning: 17

Lavine: 11

Katastrofe: 1


Antall redningsoppdrag 2016: 476 nasjonalt
Antall redningsoppdrag i Innlandet i 2016: 54 

Les mer om distriktet og trening under menyene til venstre.