Data too long for column 'host' at row 1 Norske Redningshunder - Hedmark / Oppland

Interessert i å trene Redningshund?

Ta kontakt med oss for å få mere informasjon eller avtale å komme på en trening og se hvordan vi trener med våre hunder.

I utgangspunktet ønsker vi alle hunder og førere velkommen, med unntak av de hundereaser som er forbudt i Norge, og blandinger av disse. Er du usikker kan vi hjelpe deg med å finne ut av dette. Merk at vi ikke skiller på ren-rasede og blandingshunder. Etter en tids trening hvor vi har blitt kjent med deg og hunden kan vi sin noe om hunden og du egner dere for bruk i Redningstjenesten.

Send en e-post til vår medlemsansvarlig så vil han gi deg ytterligere informasjon.

E-post til medlemsansvarlig

Velkommen til en spennende og givende hobby for deg og din hund