Data too long for column 'host' at row 1 Norske Redningshunder - Hedmark / Oppland

Søk i rennende vann

Hundeførere søker ofte i eller i nærheten av elver og større bekker. Søk langs eller i rennende vann stiller krav til at vi vurderer vår egen sikkerhet nøye. Dessuten bør vi bruke hjelm, padlevest og eventuelt drakt. Lars Fossum, brannmann i Oslo Brann- og redningsetat har laget en presenatsjon om redning i strømende vann. Mye av dette er svært aktuelt også for oss. Lars deltok blant annet på leteaksjonen i Sørkedalselva i juni i år og bistod oss under søket. Han har mye erfraing fra elveredning og søk.Han har gitt tillatelse til at vi gjengir den her. Les presentasjonen her