Data too long for column 'host' at row 1 Norske Redningshunder - Hedmark / Oppland

Nye retningslinjer for hjerte- lungeredning

Nyere forskning har vist at retningslinjene for hjerte- lungeredning med fordel kunne forenkles og endres.

Dette betyr ikke at de retningslinjer som er benyttet fram til i dag ikke har vært hensiktsmessige, men at de var modne for videre utvikling.
Med bakgrunn i forskningsresultatene vedtok Det Europeiske Resuscitasjonsrådet i november 2005 nye retningslinjer for hjerte- lungeredning. Norsk Resuscitasjonsråd har besluttet at retningslinjene skal innføres i Norge. Norsk Førstehjelpsråd anbefaler at det undervises etter nye retningslinjer fra 1 februar 2006.

De viktigste endringene i Basal hjerte- lungeredning (BHLR) er:

 • Hvis en bevisstløs person puster normalt, skal førstehjelperen holde frie luftveier og vente ett minutt før den bevisstløse legges i sideleie. Dette gjøres for å unngå at pasienter med sirkulasjonsstans og agonale pust (dødsrefleks-gisp) blir lagt i sideleie. Hvis førstehjelperen er i tvil om pusten er normal, startes straks HLR
 • HLR skal startes hvis en person er bevisstløs og ikke puster normalt.
 • Plasser hendene ”midt på brystkassen” (ikke bruk verdifull tid på å finne korrekt håndplassering).
 • Start med 30 kompresjoner (takten skal være 100/minutt) straks hjertestans er konstatert.
 • Forholdet mellom kompresjoner og ventilasjoner skal være 30:2
 • Hver innblåsning skal ta ett sekund (mot tidligere to sekunder, men dette gav et ugunstig langt opphold i kompresjonene).
 • Unngå alle unødige pauser i kompresjonene og vær påpasselige med at kompresjonene er dype nok og har rett takt.
 • Dersom to førstehjelpere er tilstede: Bytt på å komprimere ca hver andre minutt, fordi det viser seg at kvaliteten på kompresjonene avtar betydelig over tid.


Handlingsplanen for Basal HLR blir nå:

 1. Sjekk om pasienten reagerer på tilrop og forsiktig risting. Hvis pasienten ikke reagerer: Rop på hjelp!
 2. Snu pasienten på ryggen og sørg for frie luftveier. Sjekk om pasienten puster normalt (se, lytt og føl etter normal pust i inntil 10 sekunder). Legg pasienten i sideleie bare hvis pusten fortsatt er normal etter ett minutt. Observer.
 3. Hvis pasienten ikke puster normalt eller slutter å puste normalt: Ring 113 og skaff hjelp.
 4. Start HLR med 30 brystkompresjoner (4-5 cm dype, 100/min) fulgt av to innblåsninger (30:2). Hver innblåsning skal ta ca ett sekund og avsluttes når brystkassen hever seg.
 5. Fortsett til hjelpen kommer.


For spesielle forhold som hjertestans ved hypoksi (drukning, kvelning…) og brystkompresjoner alene, henvises til www.nrr.org.

Fremmedlegeme i luftveiene:
Også her er det gjennomført tiltak for å forenkle prosedyren. Det understrekes viktigheten av å skille mellom situasjoner med fremmedlegeme i luftveiene og andre tilstander som kan gi endret respirasjon (krampeanfall, besvimelse, hjertestans…)

Den anbefalte prosedyren gjelder for barn ned til ett års alder.

Handlingsplan ved fremmedlegemer i luftveiene blir nå:

 1. Så lenge pasienten selv klarer å trekke luft forbi fremmedlegemet, er hosting mest effektivt. Pasienten oppfordres til å hoste.
 2. Hvis luftveiene er helt blokkert og pasienten fortsatt våken, anbefales å veksle mellom å gi fem slag mellom skulderbladene og fem harde, raske støt i epigastriet opp mot mellomgulvet (Heimlichs manøver). Hvis mulig: Hold hodet lavt eller la pasienten bøye seg framover.
 3. Hvis pasienten er bevisstløs gir brystkompresjoner best effekt. Start derfor HLR (30:2), men med ett tilleggspunkt: Se etter fremmedlegeme i munnen før hver serie med to innblåsninger.


Kilde: Norsk Resuscitasjonsråd (http://www.nrr.org)