Data too long for column 'host' at row 1 Norske Redningshunder - Hedmark / Oppland

Hvordan hindre nedkjøling?

Nedkjøling (hypotermi)
Hvordan skal du opptre når du har å gjøre med en person som har mild, moderat eller alvorlig nedkjøling? Hvordan skal du hindre at personen får ytterligere varmetap?

Hvilken situasjon ser du?
Mild nedkjøling – kroppstemperatur mellom 34 ºC og 36 ºC: Våken person, som fryser kraftig, skjelver og føler seg dårlig
Moderat nedkjøling – kroppstemperatur mellom 30 ºC og 34 ºC: Våken person som har vært utsatt for nedkjøling og blir tiltagende sløvet, treg og ute av stand til å ta vare på seg selv.
Alvorlig nedkjøling – kroppstemperatur under 30 ºC: Person som har vært utsatt for nedkjøling og blitt gradvis mer bevisstløs. Du ser at personen puster, men får ikke vekket vedkommende.

Hvor alvorlig?
Nedkjølingen kan utvikle seg videre. Forsøk å hindre ytterligere varmetap og start tiltak som øker kroppstemperaturen.

Ta av våte klær og dekk huden med tørre klær eller tepper.

  • Bring i ly for vind og nedbør, helst innendørs.
  • Legg tepper eller noe isolerende både under og over den nedkjølte.
  • Dersom den nedkjølte er våken, gi ham varm saft eller annen varm drikke.

Dersom det ikke er noen frostskader, og den nedkjølte er i stand til det, kan du forsøke å øke kroppstemperaturen med fysisk aktivitet (muskelbevegelser) innendørs. Forsøk å hindre ytterligere varmetap, men begynn ikke aktiv oppvarming av bevisstløse, nedkjølte personer. Disse pasientene skal varmes opp forsiktig på sykehus. Transporten av bevisstløse, nedkjølte pasienter må være så skånsom som mulig, og den nedkjølte skal ligge i sideleie hele tiden. Brå bevegelser kan utløse hjerterytmeforstyrrelser.

Håkon Nordseth, redningsmann i Norsk luftambulanse har laget en oversikt over utfordringene og forslag til løsninger. Denne bør du lese. Klikk her