Data too long for column 'host' at row 1 Norske Redningshunder - Hedmark / Oppland

Opplæring i førstehjelp

Etter at alle undervisning er gjennomført skal eleven kunne gjennomføre livreddende førstehjelp under vanskelige forhold så vel sommer som vinter. Kravet til kurs er da at det skal være minimum 24 timers varighet
Følgende momenter skal gjennomgås:
  • Gjenopplivning - hjerte - lungeredning (HLR)
  • Sirkulasjonssvikt, symptomer og behandling
  • Blødninger, ulike blødninger og behandling
  • Bruddbehandling
  • Brannskader
  • Kuldeskader (lokale frostskader og hypothermi)
  • Heteskader
  • Klargjøring av skadet for transport
  • Mental førstehjelp
  • Hundeførerens opptreden på skadested gjennomgås